Ръководство

На Парламентарните избори през 2017 г. Коалиция „Кой“ се представя от:

Светозар Съев 

 

 

 

Александър Благоев